Motsatsretorik

När ett parti och dess partiledare säger att de har högt i tak för debatt och sedan väljer att neka debatt mellan två personer i partistyrelsen och istället sitta vid två olika bord i nyhetssändning, det betyder väl med andra ord att man inte har högt i tak?

Att säga att man är socialliberal med socialliberal politik för att sedan gå ut med en konservativ kravpolitik, det innebär väl egentligen att man inte alls är socialliberal?

Att vidare påstå att alla elever är unika individer och behöver individanpassat stöd i skolan samtidigt som man säger att en fördefinierad betygsskala ska användas på alla barn från första klass, då menar man ju egentligen att alla elever ska ses som en grupp och dessutom utsättas för kontroll och granskning där man inte tillåts vara individuell eller kreativ (eftersom betygssystemet inte mäter detta), eller?

Om en stor majoritet av forskningen dessutom visar att man har fel i sin politik men totalt ignorerar denna och ändå väljer att gå emot experter och forskare, då är man väl inte villig att lyssna när man tar beslut som går stick i stäv med senaste rönen?

Är detta någon slags ny Motsatsretorik eller är bara helt enkelt lögner?

Socialliberalerna utmanar härmed Folkpartiet och andra partier som kallar sig socialliberaler! Vi värnar om den socialliberala ideologin, är konsekvent socialliberala och vi bygger våra antaganden genom att lyssna på vetenskaplig forskning, på folket och på våra medlemmar!

/ Socialliberalernas Partiledning

Annonser

Korruptionen styr och ställer till det

Det har gått 5 år sedan Haiti drabbades av en katastrof. Hela västvärlden engagerade sig i att skänka pengar för en återuppbyggnad efter jordbävnings-skalvet på 7,8 på Richterskalan.

Över 10 miljarder dollar fick man in genom olika hjälporganisationer och olika regeringars biståndspaket. Men mindre än 10% av pengarna har gått till Haiti, enligt förre Haiti-ambassadören Raymond Joseph.

Frågan ställs då vart pengarna har gått? En stor del sägs ha hamnat i företag runt Washington som ska ha haft i uppgift att hjälpa Haiti på fötter igen. På Haiti har man inte kunnat visa på framgångar vare sig gällande återupprustning av byggnader och infrastruktur eller bland de fattigaste invånarna där barn svälter till döds.

Korruptionen kan således konstateras vara hög och det ställer till det både direkt i nutid för invånarna på Haiti, samt på lång sikt då allt färre vill och vågar gå in med mer pengar när man inser att den stora delen av insatserna inte når fram.

Korruption på bekostnad av de hårt drabbade och de fattigaste i världen är ett stort problem som vi måste ta itu med oavsett vilka delar av världen som drabbas av katastrofer.

Sverige behöver också ta itu med korruptionen och se till att pengar når sitt ändamål samtidigt som de företag, myndigheter (eller myndighetspersoner) och hjälporganisationer som stjäl pengar från de behövande får sina tillstånd indragna och tas ifrån möjligheter att nyttja dessa medel som hålls undan för egen vinnings skull.

Kostnaderna för korruption är så stora att de kostar vårt samhälle hundratals miljarder varje år bara i Sverige. Kommer vi till rätta med korruptionen så kan vårt samhälle förbättras betydligt med en sjukvård, omsorg och utbildning som gör stor skillnad för ett framtida Sverige!

Frågan är varför våra riksdagspartier och regeringar inte vill röra i frågan om korruption?