Svensk försvarspolitik ska vara framtidens försvar

Svensk försvarspolitik ska vara framtidens försvar

Det diskuteras mycket om det svenska försvaret och vilken budget det ska ha. Många frågar var Socialliberalerna står i frågan.

Socialliberalerna tycker att Must-chefens syn på försvar stämmer väl överens med Socialliberalernas idéer om hur svenska försvaret borde byggas om helt. Lyssna gärna på ekots lördagsintervju med Gunnar Karlsson.

IT-attacker, cyberförsvar och teknologisk utveckling framför militär och vapenupprustning. Sverige behöver satsa på framtidens försvar, inte gårdagens, menar Socialliberalerna.

Vidare tror man att det skulle vara ekonomiskt försvarbart då detta dessutom med god marginal skulle täckas inom dagens försvarsbudget och mer pengar skulle kunna satsas på andra sociala delar i samhället.

Här är 4 punkter som partiet lägger upp för sin försvarspolitik:

  1. Socialliberalerna vill ha ett modernt försvar för framtiden.
  2. Socialliberalerna vill ha en nedrustning av vapen och militära delar, inte bara i Sverige utan även internationellt.
  3. Genom att förebygga attacker på Sverige kan man förhindra intrång, anfall och andra hot mot svensk personal och svenska invånare.
  4. Sverige måste bli världsledande på att bygga upp ett högteknologiskt försvar som bygger på icke-våld.
Annonser

Är det inte dags att stoppa Vattenfalls framfart nu?

Är det inte dags att stoppa Vattenfalls framfart nu?

Oroliga medborgare hör av sig till oss fällande Vattenfall. Hur många fler miljarder ska vi tillåta dem gå med förlust på skattebetalarnas bekostnad.

Vi har inget emot att pengar läggs på investeringar, bättre miljöval och framtidens teknologi, men det här börjar likna mutor och lobbyverksamhet långa vägar.

Socialliberalerna är ett grönt, socialliberalt parti och kommer kämpa för bestånden av arter, för ny och klimatsmart teknologi, samt för att Sverige ska vara ledande på området, men då är det dags att stoppa mindre genomtänkta beslut och börja agera utifrån vad forskningen säger.

Socialliberalerna vill satsa på grön teknik och energi och då sådant som är framtidens teknologi. Idag finns det helt genomskinliga solceller som man kan ha i fönster, på mobiler osv för direkt uppladdning. Vi måste tänka framåt, framtid och ny teknologi, inte gammalt.


Foto: Yimu Zhao Transparent solcell framtagen av forskare vid Michigan University i USA.

Vattenfall inför nya miljardförluster

Hej!

 

Efter avskrivning med en (1) miljard kronor på svenska vindkraftstationer satsar nu Vattenfall Vindkraft (med säte i Hamburg och Gunnar Groebler som blivande chef) två (2) nya friska miljarder kronor i Smålands mest skyddsvärda, orörda område (Sveriges Natur är nämligen gratis), dels i ett område med riksintresse för myrmarker, dels i områden, som kommunen själv anser som olämpliga för vindkraft, och där ett av Sveriges få öringbestånd finns, vilket menligt kan påverkas av tusentals ton basisk betong. Med 6 procent ränta bli bankkostnaden en (1) miljard kronor (som hamnar hos Skandia som finansiär) – markägarna får 100 miljoner kronor – och bygdens föreningar 450 000 kronor (10 000×45), så det är inte så svårt att räkna ut var vinsterna hamnar – skattebetalarna, de privata elkunderna samt alla småföretagare får notan. Vattenfall drabbades förra året av en förlust på 8,3 miljarder kronor (22 miljarder de senaste två (2) åren), som lär växa lavinartat med vindkraftssatsningen. Någon miljövinst finns inte med 2-miljarder-kronor-satningen i Småland. Enligt Vattenfalls egen utredning kommer koldioxidutsläppen att öka med en (1) miljon ton under verkens ekonomiska livslängd om 15 år (efter 15 år upphör elcertifikatet och därmed ”lönsamheten” för prospektet; 0,25x45x15x6x1000000000x0,000001). Läs gärna mer:

 

http://www.vimmerbytidning.se/article/view/63619/ 

http://www.smt.se/artikel/127757/kritik-mot-vindkraften-i-bruzaholm 

http://www.vattenfall.se/sv/foretag-elens-ursprung.htm

 

Dansk vindkraft kostar 7,7 miljarder danska kronor per år i bidrag

Det är inte säkert att någon positiv koldioxideffekt nås, utan det är bättre att satsa pengarna på att effektivisera kolkraftverk. Jämför gärna med bilindustrin, där bränsleförbrukningen har halverats på tio (10) år vid konstant prestanda hos bilen. Läs gärna mer: 

 

http://www.b.dk/kronikker/vindmoelle-satsningen-boer-genovervejes 

Bertil

Sverige pressas av Saudi

Der svenska näringslivet drabbas nu av de diplomatiska stridigheterna mellan Sverige och Saudiarabien. Enligt diktaturstaten beror det på ett uttalande som den svenska utrikesministern, Margot Wallström, gjort om att landets lagar påminner om medeltiden.

Den svenska regeringen och ministern ångrar inte uttalandet och tror istället att Saudiarabiens reaktion har att göra med att Sverige valt att inte förlänga militärt samarbete.

Just nu pågår samtal mellan regeringen och näringslivstoppar i svenska bolag efter att Saudiarabien stoppat svenska affärtoppar från att resa in i landet genom att inte bevilja visum för dessa.