Europeiska rådets haveri

Europeiska rådets haveri

Vi kan inte vara hårda nog i vår kritik mot Europeiska rådets totala avsaknad av  handlingskraft när det gäller flyktingkatastroferna i medelhavet. Det här är ett gemensamt europeiskt problem som måste hanteras med gemensamma krafter, på kort och lång sikt.

Regeringscheferna i rådet misslyckades under förra veckan med att hitta hållbara åtgärder för förhindra fler humanitära katastrofer i alla européers semesterparadis.

På kort sikt kräver den akuta situationen en gemensamt finansierad och operativt styrd operation. En operation där medlemsländernas samlade resurser inom marinen, kustbevakning och sjöräddning ställs till förfogande för att rädda liv och för att stoppa människosmugglare.

Att trippla budgeten i en kraftigt
underfinansierad verksamhet skapar knappt ringar på vattnet. En verksamhet som dessutom inte har till uppgift att rädda liv utan att i första hand skydda Europas gränser.

På längre sikt måste Europa lära sig läxan och inse att gemensamma problem och utmaningar hanteras bäst gemensamt. Det kräver gemensamma resurser och gemensam administration på dessa områden.

Mathias Darmell
Talesperson i Europa och migrationsfrågor
Socialliberalerna

Annonser

Socialliberala tankar inför det brittiska valet den 7 maj

Socialliberala tankar inför det brittiska valet den 7 maj

Brittiske premiärministern David Cameron har under mandatperioden drivit en Europapolitik och en kampanj i EU som i praktiken skulle innebär att flera gemensamma regler ska skrotas. Det Cameron flera gånger har vänt sig mot är Europas miniminivåer inom miljöområdet, arbetsrätten och den fria rörligheten.

Den slutsats som kan dras är att den konservative Cameron, inte anser att Europas miljöpolitik är för lam och att förlorarna på Camerons politik skulle vara miljön, arbetsrätten och medborgarnas fria rörlighet. Cameron har frenetiskt motsatt sig alla initiativ och förslag för att förbättra demokratin på EU nivå samtidigt som han kritiserar den samma.

Cameron vill också omförhandla det brittiska medlemskapet. Det handlar i första hand om medlemsavgiften och den brittiska rabatten. Det handlar inte om att spara in nödvändiga pund till den brittiska statskassan utan i praktiken om vad Cameron anser att Britterna ska bidra med till mindre ekonomier i unionen. Med andra ord är solidariteten och en av unionens grundpelare under attack.

På hemmaplan spelar Cameron på nationalistiska vindar genom att kritisera EU och framförallt de krafter som vill reformera, genom att demokratisera EU.

I själva verket är EU i stora behov av reformer för att klara av alla utmaningar som vi står inför. EU måste demokratiseras och beslutsprocesser måste effektiviseras och öppnas upp. Den inre marknaden som kräver gemensamma regler inom bland annat miljöområdet måste fullbordas.

Utgången i valet till underhuset den 7 maj är svårare att förutse än någonsin i brittisk politik. Konsekvenserna av valresultatet kan bli att det föds oheliga koalitioner, utträde ur EU och slutligen, upplösning av den brittiska unionen.

Mathias Darmell

Socialliberalerna söker riktiga lösningar för Romernas situation

Socialliberalerna söker riktiga lösningar för Romernas situation

Tiggeriet är ett symptom på diskriminering, utanförskap och fattigdom. Inget nytt för Romerna men det har blivit väldigt påtagligt för många i Sverige och övriga Västeuropa, tack vare den fria rörligheten.

Vi socialliberaler är en motpol i debatten, till alla dom som skyller problemet på dom diskriminerade, utstötta och fattiga.
Det finns många krafter i Sverige och övriga EU som ser lösningar i att förbjuda tiggeriet och i att begränsa den fria rörligheten för Rumäner och Bulgarer.

Som socialliberal ser jag ingen lösning i förbud eller i att fördjupa diskrimineringen ännu mer.

Vi måste söka lösningen genom EU och utöva påtryckningar på Rumänien och Bulgariens regeringar. Till detta bör även EU ge ett omfattande praktiskt och ekonomiskt stöd i implementerande av nödvändiga reformer i dessa medlemsstater.

Den fria rörligheten måste också skyddas och värnas. Den river hinder för alla européer att förbättra sin livssituation och för att förverkliga sina drömmar.

Mathias Darmell

Talesperson i migration- och Europafrågor

Socialliberalerna

Nej till tillfälliga uppehållstillstånd

Nej till tillfälliga uppehållstillstånd

Förslag om tillfälliga uppehållstillstånd tycks vara i ropet hos flera riksdagspartier. Det är förvånande och bekymrande då förslaget är ytterst opragmatiskt och inhumant. Tillfälliga uppehållstillstånd är ett populistiskt förslag som i bästa fall innebär att ett migrationspolitiken kommer att förbli en fråga om utgifter, när det i själva verket borde vara en fråga om att investera i det svenska samhället. Att utvisa människor efter 2 till 8 år av passiv flykt och förvaring är inte bara inhumant, det är också samhällsekonomiskt oansvarigt.

En ansvarsfull integrationspolitik skulle i praktiken innebära att vi måste riva byråkratiska och juridiska hinder som vi har för nyanlända att så fort som möjligt kunna etablera sig i sitt nya hemland men Idétorkan hos de två ”liberala” riksdagspartierna kommer från att man väldigt lätt tar steget bort från den liberala värderingsgrunden i jakt på ett kortsiktigt väljarstöd. En liberal migrations och integrationspolitik erbjuder lösningar på många problem och utmaningar som samhället står inför. Trots det tycks det inte finnas någon vilja hos FP och C att söka liberala lösningar när det gäller integrationspolitiken. Det finns många röster som vill anpassa Sveriges asylpolitik till såkallad EU nivå. I själva verket är Sveriges och Europas framtida ekonomiska och sociala välfärd beroende av att vi öppnar upp våra gränser för alla former av migration och att Europa börjar att bedriva en aktiv, progressiv och gemensam integrationspolitik.
Mathias Darmell

GLAD PÅSK!

Påsk här, svält där!

I Sverige äter vi mest godis i hela världen. Varje år äter vi 17 kg per år och person och hela godismarknaden ligger på 14 miljarder enligt marknaden själv.Under påsken äter vi speciellt mycket godis.

Med detta kommer även ohälsa som sockerberoende, diabetes och fetma. Nu vill Socialliberalerna att företagen som tjänar mest på det även är med och betalar.

– Individen ska kunna bestämma själv men vi månar om individen, säger Socialliberalernas talesperson. Vidare menar han att genom att förebygga problem med fetma, diabetes, sockerberoende, trötthet, ryggbesvär och människors ekonomi, så vill vi införa krav på företagens marknadsföring, produktförpackning och upplysningsskyldighet. Eftersom vi som individer och föräldrar inte verkar kunna ta vårt ansvar för att förebygga sjukdomar och ohälsa kommer vi kräva mer av företagen som är de som gör jättevinster varje gång vi köper storpack godis, en plus-meny eller en stor läsk. Den eller de som är med och orsakar ohälsa och bidrar till problem och kostnader bör också få stå för notan.