Hot om indraget medborgarskap

Hot om indraget medborgarskap

Runt om i världen, inklusive i Sverige höjs röster för att individer som strider för IS ska få sina medborgarskap indraget.

Jag ställer mig frågan, vilken fundamentalist och terrorist kommer att tänka om på grund av att dom riskerar att förlora sitt medborgarskap i Sverige, Australien eller i vilket land som helst?

Ett mer verkningslöst och samtidigt principiellt skadligt förslag får man leta efter.

Jag ställer mig också frågan varför detta ska politiseras i den grad som det görs i Sverige och i stora delar av västvärlden?

Är det inte självklart att det är och borde vara förbjudet att stödja terrorism eller begå terrorbrott oavsett vart i världen det sker, oavsett under vilken flagg det sker? Är det då inte självklart att dessa brott skall beivras enligt rättsstatens principer?

Fundamentalism kan bara förebyggas genom att inkludera människor och genom att skapa framtidstro. Ska vi lyckas med det så krävs visioner och politisk vilja. Kortsiktig jakt på opinionssiffror föder kortsiktig populism och undergräver all strävan mot en positiv samhällsutveckling.

Mathias Darmell
Talesperson i EU och migrationsfrågor
Socialliberalerna

Annonser