Smartphone-liknande politik

IMG_5686__880

Den svenska politiken är som en person som går runt och knappar in text på sin mobiltelefon.

Vi har alla sett dem, sms-ande, skrivandes på i olika sociala medier och som går in i allt och alla utan att ha någon som helst kontroll över var de befinner sig eller vad de stöter emot. Blicken är helt riktad mot den lilla skärmen på deras smartphones och de har ingen aning om vad som försiggår runtomkring dem.

Tvärtom kan man många gånger se hur de blir irriterade på andra människor som de stöter emot eller krockar med fast det egentligen är de själva som är orsaken. Lösningen borde vara en helt egen fil på gågatorna för mobiltelefonanvändarna. Egentligen borde filen också vara inglasad så att den håller mobilanvändarna innanför linjerna och inte förstör för alla andra som går utanför.

På samma sätt känns den svenska politiken senaste 4-5 åren. Allt handlar om flyktingarnas och tiggarnas fel. ALLT är deras fel! Det spelar ingen roll vad som är viktigt eller vad som sker i övrigt i samhället så är precis allt deras fel. Bensinpriset höjs – flyktingarnas fel. PISA-resultaten låga – flyktingarnas fel. Handeln tappar i försäljning – tiggarnas fel. Bostäder saknas – flyktingarnas fel. Ja, i stort sett allt skylls på den enkelriktade politiken i Sverige.

Men det vill nu partiet Socialliberalerna ändra på! De menar att man borde låta alla enfaldiga politiker få sin egna fil att gå i, gärna inhägnad så de inte kommer utanför och förstör den verkliga politiken och infekterar hela samhället med sina urbota dumma anklagelser för deras egna oförmåga att kunna hålla sig till ämnet och hitta bra lösningar.

För liksom mobilanvändaren som går på andra människor på gågatan med sin blick fastklistrad vid skärmen, så förstör politikerna för sin omgivning genom att låta hela debatten handla om stopp och förbud mot flyktingar och tiggare.

– Låt oss istället leta upp de verkliga felen, som ofta visat sig vara politikernas tidigare misstag likt sms-ande mobilanvändarnas, och fortsätta bygga ett framgångsrikt land på det sätt som vi har god tradition av att göra, säger man från Socialliberalerna.

Annonser

Australien betalar för att stoppa flyktingar

Australiens premiärminister Tony Abbott. Foto: Wikipedia

Det har framkommit att Australiens premiärminister, Tony Abbott, godkänt betalningar till besättningsmän på flyktingbåtar för att få dem att vända om och inte släppa in dem i Australien. Oppositionspolitiker i Australien kräver premiärministerns avgång.

Världsmedia rapporterar att detta kan innebära försämrade relationer med andra länder för Australien och att man nu ser på landet med en regering som är tydligt främlingsfientlig. Kritiken kommer främst från FN, olika människorättsorganisationer men även USA och vissa europeiska länder.

NYVAL 2016

crises

Socialliberalerna har startat en kampanj som heter NYVAL 2016 för att samla in namnunderskrifter och därmed tvinga fram de folkvalda politikerna att följa invånarnas önskan om nyval.

Det finns de som tar det här med en nypa salt och tror att det mest är ett jippo, men från partiets sida menar man allvar. Vi får helt enkelt följa kampanjen och se hur det går.

Regeringens Moonwalk-politik!

jonass

Vänsterpartiets partiledare, Jonas Sjöstedt, beskrev regeringens politik på ett fyndigt sätt genom att beskriva den som Michael Jacksons världsberömda Moonwalk dans som ser ut att man går framåt när man i verkligheten går bakåt.

Den sista partiledardebatten i Riksdagen denna vår avslutades annars med att alla försök att attackera Sverigedemokraterna i stort sett misslyckades då alla argument rann av Jimmie Åkesson likt vatten på en gås. Istället fick vi se hur saknaden efter starka ledare och goda företrädare för Sverige saknas.

Överhuvudtaget saknas en debatt om socialliberal politik. Det är skyttegravs-debatt där samma gamla argument används och där regeringens största motargument till övriga partiers attacker är att alliansregeringens politik inte fungerat efter 8 års styre.

Även om det stämmer att skattesänkarpolitik i 8 år inte löst Sveriges problem så hjälper det inte att ducka inför att presentera egna förslag på hur man vill leda landet. Troligtvis väljer man att inte lägga fram någon politik för att man efter mandatperioden då inte heller kommer behöva stå till svars för en misslyckad politik.

Nä, Sverige behöver en rejäl totalrenovering av den svenska politiken!

Ödesval i Turkiet

Idag går Turkiet till val. Ett ödesval på fler en ett sätt. En seger för Erdogans parti APK skulle med största säkerhet innebära början på slutet för det sekulära Turkiet. Förändringar i konstitutionen skulle i praktiken göra Erdogans makt fullkomlig och driva Turkiet i en islamistisk riktning. Det skulle förmodligen också innebära den sista spiken i kistan för Turkiets kandidatstatus till EU.

Erdogan möter dock hinder på vägen i form av HDP, ett kurdiskt parti som kan stoppa Erdogans planerade förändringar i konstitutionen. Det kräver att dom får 10 % av rösterna, vilket kan uppnås genom att partiet räknar med att få många strategiröster från icke kurdiska väljare.

Det sista hindret som Erdogan måste parera är den turkiska militären som har en tradition av att avsätta politiska ledare som strävar efter att knyta för mycket makt till sig och som vill bryta med Turkiets sekulära tradition.

Mathias Darmell
Talesperson I Europa- och migrationsfrågor

Inför en lag om medmänsklighet

Inför en lag om medmänsklighet

Lagen om medmänsklighet

Efter flera månader ute till havs, utan mat och utan vatten och ingen som ville ta i mot dem, räddades till slut båtflyktingarna av några fiskare från Indonesien. Flera länder, däribland Thailand och Malaysia, vägrade ta emot dessa flyktingar. Det talas om att det finns ytterligare 120,000 flyktingar på olika båtar som driver till havs. Hur många som redan har dött är inte känt. Lika illa är det i Medelhavet och ett EU som, trots försök till seriösa samtal mellan EU-ländernas ledare, inte kommit fram till en hållbar lösning för att hjälpa flyktingar som just nu drunknar i tusental.

En av de fiskare som var med berättar att det var självklart att rädda människorna på båtarna. – Det är internationell havsrätt att rädda människor i sjönöd, sa fiskaren. Samma havsrätt som även gäller i Medelhavet.

Även läkare lever efter internationella etiska regler som går ut på att rädda människors liv oavsett vem patienten är. Det finns även något som heter Responsibility to Protect (även kallad R2P), vilket i princip betyder att vi har en skyldighet att skydda personer som utsatts för grova brott mot folkrätten. Denna skyldighet ska gälla över hela världen och backas upp av världssamfundet inom FN.

I folkrätten ingår bland annat FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, regler gällande flyktingskap i Genèvekonventionen och inte minst Europakonventionen för mänskliga rättigheter i Europa.  Därutöver finns FN’s kvinnokonvention och mycket annat.

Men det kritiska, och mest angelägna för oss socialliberaler är hur vi ska få med oss alla till att faktiskt agera när det uppstår akuta katastrofer i vår omvärld eller när vi ser en av våra medmänniskor lida svårt.Socialliberalerna föreslår därför att vi inför en lag om medmänsklighet som innebär att alla måste ta sitt medborgerliga ansvar för att hjälpa människor i nöd.

I USA och flera andra länder svär medborgare trohet till den egna flaggan. Men i Sverige vill Socialliberalerna gå steget längre och lagstifta om en medmänsklig plikt-ed. I gengäld skulle man kunna få ett svenskt medborgarskap och därmed garantera att man efter bästa förmåga uppfyller sin plikt som god medmänniska både för landet och för andra individer.

Socialliberalerna vill även att man instiftar en lag om medmänsklighet inom EU och därmed bjuder in flyktingar som lovar att i sin tur hjälpa andra, oberoende av vem man är, vilken bakgrund man har, vilken religion man bekänner sig till eller vilket kön eller sexuell läggning man har. Genom att Sverige och EU antar en sådan lag skulle man kunna sätta starkare press på FN’s medlemsländer så att individens rättigheter stärks världen över.

– Med en sådan här plikt-ed skulle Sverige föregå med gott exempel och visa att varje människas liv har lika värde oavsett bakgrund och välkomna dem till ett inkluderande samhälle, säger Socialliberalernas talesperson.
Precis som det finns en internationell lag till havs om att rädda folk i sjönöd borde det finnas en global lag om mänskliga rättigheter, och vi hoppas att Socialliberalernas förslag kan bidra till att det sker mycket snart!, fortsätter partiets talesperson.
Med lagen hoppas Socialliberalerna att även asylsökande flyktingar som kommer till vårt land ska respektera våra lagar och möta alla medmänniskor med lika stor respekt trots eventuella konflikter i ett annat land. Med lagen kan EU agera kraftigare och på skyndsamt så att inga flyktingar behöver drunkna i Medelhavet.

Det är självklart för varje socialliberal, liksom det är för alla som värnar om mänskliga rättigheter, att individens frihet ska skyddas i lag och att vi alla är jämlika och äger samma rätt att visa medmänsklighet med varandra. Det är tyvärr vanligt att motståndarna hävdar att genom att mota bort helt vanliga människor så kan vi värna om de våra och vår kultur. Men kan bakåtsträvare rättfärdiga att tusentals människoliv går förlorade?

Vi vill gärna tro gott om våra medborgare i vårt land och våra grannländer runtom i Europa. Vi ska alla kunna känna oss trygga och veta att om våra barn far illa så finns det medmänniskor som inte vänder ryggen till, utan agerar och faktiskt räddar livet på barnet, vems det än må vara.

Det är ett sådant samhälle vi vill leva i och det är den gemenskapen som socialliberalerna vill bygga. Det är inget omänskligt med att vilja hjälpa andra, snarare tvärtom! Det är därför vi vädjar till varje svensk och varje individ som kommit till vårt land eller tagit sig till Europa, att vi tillsammans ska anta lagen om medmänsklighet. Vi kan tillsammans visa att vi kämpar för rättvisa, för jämlikhet och för allas frihet. Därför behövs en lag om medmänsklighet och att vår gemensamma framtid byggs av oss tillsammans.