Den verkliga stora faran

Den verkliga stora faran

crowd

Under ytan, bakom alla nyhetsrapporteringar om bombsprängningar, knivmord, massinvandring och Sverigedemokraternas anti-tiggerikampanjer, där finns den verkliga faran. Den är större, mörkare, farligare och den smyger sig på oss utan att någon på riktigt rapporterar om den.

På sociala medier hänger man på drevet från media som beskrivs ovan. De som inte orkar eller inte är intresserade av ständiga rapporteringar om hat och hot, de tar bilder på sin hund, de vackra sommarkvällarna med ett glas vitt vin på en uteserveringen eller delar bilder som deras favoritskådespelare eller sångare lagt ut på nätet. Man solar sig i glansen så länge man tror att man själv går säker.

Samtidigt växer den stora faran i kubik som en stor, växande sfär som är redo att sluka allt i sin väg. Mörkret inuti är totalt, skrämmande och om vi alla kände till den skulle rädslan vara större än den vi känner inför döden. Men ingen rapporterar om den, i alla fall inte fullt ut och inte som någon mäktig fara. Det skulle annars kunna vara en storsäljare som säljer många lösnummer. Det skulle kunna få folk att bänka sig framför sina stora TV-skärmar som inför Melodifestivalen och snabbt delas på mobilerna i olika forum. Om man bara visste…

Den tredje makten skuggar och granskar den första och den andra. Både den som granskar och de som granskas förfaras över att de tappar i popularitet att de tar till varje medel för att förmedla mer anpassade nyheter till den storm av opinion de själva bidragit till att bilda. Det är en växande spiral som nått höjder som gör att ingen tror att man kan hoppa av den längre. Märkligare besked kommer dag för dag för att skapa sensationsrubriker. Allt görs för att, antingen anpassa sig till populistiska utspel eller, hetsa folket till hårdare tag och grymmare attityder mot sina medmänniskor.

Men ingen rapporterar om det verkliga hotet mot demokratin. Alla vill skrika högst, inte minst media och deras ledarskribenter. De väljer att göra det genom att föra en debatt om invandring, flyktingar, våldsbrott, lögnare och enorma kostnader för landet, allt på ”repeat”. Politikerna i de olika politiska partierna försöker finna hårdare toner mot den egna befolkningen – och även andras befolkningar. Och de partier som sätter sig på tvären vill förbjuda de andra. Alla tycker något om Sverigedemokraternas framgångar och vill antingen ta del av dem eller växa genom att förbjuda folk att tycka som de själva vill. Demokratin är i verkligt stor fara.

Det är mäktiga krafter bakom den verkliga faran! Det är politiker som inte vill tappa makten eller politiker som ännu inte haft makten men som vill åt den mer än ett nyfött barn vill komma till modersmjölken. Med makten har man tillgång till näringslivet och pengarna. Med makten kan man styra folket och folket når man via massmedia. Med makten kan man också förbjuda, begränsa och avrätta.

Medan det offentliga samtalet pågår finns starka krafter som under ytan lovar att begränsa media, ja till och med stänga ner dem. Medan politiker pratar om att gå Sverigedemokraterna till mötes, planeras det i tysta rum om att förbjuda åsikter, befattningar och folkslag. Man planerar avrättningar både socialt av enskilda individer och av icke svenskfödda genom att vilja skicka dem till krigszoner. Men det stannar inte där!

Medan du blundar och egentligen tycker att det är skönt att andra driver debatten så att du slipper känna obehag för att du har det bra så finns det makter som i bakgrunden redan sållat bort dig med. Du ska inte tro att du kommer undan för att du du nyligen fått rättigheter som inte fanns tidigare för homosexuella. Du ska inte tro att du kan sova skönt om natten för att du kom till Sverige på 60-talet eller för att du föddes i landet men med invandrade föräldrar.

Den egoistiska epidemin som råder i Sverige idag drabbar även dig som gillar att läsa olika tidningar, äta på olika restauranger och gillar att resa, för att inte tala om förälska dig i någon med en mer exotisk bakgrund. För medan du kan gå runt och handla kläder, bilar och möbler, sitter det enfaldiga män och kvinnor som gnuggar sina händer och planerar hur de ska konfiskera dina bankkonton, tvinga dig att flytta ut från ditt hus och ta ditt företag ifrån dig om du inte går med på att tillverka vapen, avskeda utlandsfödda eller sluta kritisera både det tredje partiet och dess egna tidningar.

Tro inte att du går säker för att du har en akademisk utbildning. Den är ett hot mot mörkret. Med en utbildning kan du inte tillåtas ifrågasätta den sekt-liknande nya makten som väntar runt hörnet. Då väntar troligtvis fängelse eller landsförvisning för landsförräderi. Du har inte längre plats, inget skydd och ingen som står upp för dina rättigheter. De som skulle kunnat stå upp för dig har deporterats, fängslats eller hotats till tystnad. Det är inte enskilda SD-anhängare som tycker att det ska vara så här. Det är ledarna för det parti du tycker vara det enda som vågar säga ”sanningar”.

För medan du sover, solar dig och blundar för vad som pågår i kulisserna, eller till och med bara rycker på axlarna och tittar åt ett annat håll, så försvinner dina rättigheter, den demokrati som råder, din rätt till en egen åsikt och ditt fria liv! Du klagar inte och du tycker att det egentligen kan vara rätt att vi i vårt land inte kan bjuda på lite medmänsklighet. Du går på lögnerna om att hela vårt land skulle behöva ta emot världens 7 miljarder invånare. Rädslan som byggs upp inom dig är densamma som när du ser en skräckfilm. När filmen stängs av upptäcker du att det inte är en verklig fara. Men medan du ser på filmen byggs den stora faran större än ditt trygga vardagsrum och större än ditt hus.

Demokratin diskuteras inte och ingen varnar för att den är utsatt för ett enormt stort hot. Ingen förmedlar om riskerna med att din frihet tas ifrån dig. Du ska inte längre få ifrågasätta. Dina barn ska fostras på led i skolan, piskas in fakta och inte bygga egen kunskap och lära sig ifrågasätta. Allt medan tiden rinner ifrån oss fortsätter du att villigt läsa och lyssna på nyheter som handlar om annat än den verkliga faran.

När ska DU göra något åt den stora, verkliga faran och börja försvara friheten, demokratin och dina och allas våra mänskliga rättigheter?

Valdi Ivancic
Socialliberalerna

Annonser

Lika inför lagen

Lika inför lagen

I Sverige är alla lika inför lagen. Samma rättigheter och samma skyldigheter. Den Svenska lagen gäller för alla individer som bor och vistas i Sverige. Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna, religös eller inte, politiker eller arbetslös.

Så ser det ut i teorin. 

I verkligheten ser det ut på ett annat sätt. 

I verkligheten utsätts människor för diskriminering. Kvinnor och män utsätts för våld i nära relationer, medborgargarden implementerar egna rättssystem och politiskt tillsatta nämndemän styrs av ideologi istället för av rättsstatens principer. Det går att göra listan på avvikelser väldigt lång. 

För oss socialliberaler är rättssamhället och alla individers lika rätt och skyldigheter inför lagen okränkbara av stat, företag, organisationer och av enskilda individer. Det är något som genomsyrar alla sakpolitiska frågor, när vi nu bygger vår politik och skapar vår vision för ett bättre Sverige.

Mathias Darmell

Talesperson 

Mångkultur

Mångkultur

Begreppet mångkultur har i många kretsar blivit ett skällsord. Något att förakta. Ett begrepp som ofta används mot öppensinnade, toleranta och humanistister i alla former, som ett motargument mot demokratiska värderingar och ideal. 
Trots att begreppet ”mångkultur” används flitigt i negativa termer och i negativa sammanhang så finns det ingen tydlig definition av begreppet från dom individer och dom grupper som demoniserar mångkulturen.

Av min erfarenhet används ofta begreppet tillsammans med andra begrepp, så som islamisering och sionism men det är även ofta förekommande i diskussioner kring HBT frågor och i nära samband till Pridefestivaler. 

Även bland dom individer och dom grupper som generellt förordar mångkulturen har begreppet ofta försvunnit och ersatts av mångfald, som i min definition är ett betydligt smalare begrepp. Mångfald används sällan i offentliga debatter som berör religion och etnicitet. I dessa sammanhang används fortfarande begreppet mångkultur, inte sällan med en negativ klang. 
Jag vill vara övertydlig i det här sammanhanget att det är den demokratiskt beslutande ordningen som begränsar toleransen. Det finns alltså inte någon tolerans för fundamentalistisk ”rättskipning” i någon form. 

Jag vill med den här exemplifieringen visa vart vi kan landa i normbildningen genom att äga eller ge vika för olika begrepp.
För mig betyder mångkultur rikedom, tolerans och frihet. 

I många diskussions/debattforum på sociala medier så skulle det här inlägget snabbt klassas som propaganda från ”PK” maffian. 
Den gruppering av vanliga medborgare som bär på demokratiska och humanistiska ideal och som gör allt i sin makt för att bemöta homofobi, islamofobi och andra intoleranta och fundamentalistiska åskådningar som i stor skala mobiliserar sig på sociala medier och i andra forum på Internet.

Mathias Darmell 

Varför behövs Socialliberalerna? 

Varför behövs Socialliberalerna? 

Den politiska kartan håller på att ritas om i Sverige. Traditionella partier har inte bara tappat sin verklighetsförankring utan även gått politiskt vilse och förlorat sin värdegrund. 

I sin frustration tyr sig väljare till det tydligaste missnöjespartiet som snart är Sveriges största parti enligt opinionsmätningar. 
Det är en skrämmande och destruktiv utveckling som måste vändas. För demokratin och människors skull. 

Socialliberalerna är starkt förankrade i den socialliberala värdegrunden som speglar den politik som socialliberalerna tar fram inom varje enskilt sakområde. 
Socialliberalerna bygger en långsiktig och hållbar vision för ett inkluderande Sverige, baserat på de drömmar och utmaningar som du och Sverige står inför i den globala världen. 

För socialliberalerna är det du och din framtid som är viktig. Vem du än är!

Mathias Darmell 

HUR MÅNGA LINGON…

– Medborgare, konsumera, ställ inga frågor….

Varför är innehållet och tillverkningsprocessen i många av de produkter du köper en hemlighet?

Varför har vi en övervakningsmyndighet som inte har befogenhet övervaka?

Hur skall du som konsument verkligen veta vad du får i den köpta varan?

Troligen svarar du att:

– Det är ju hemliga recept, sådant kan man ju inte lämna ut, eller möjligen; Det står ju på baksidan av förpackningen, och du har helt rätt till en viss gräns.

Det som står angivet är vad produkten borde innehålla, och representera.

Får två år sedan blev det, för denne konsument, aktuellt att göra ett aktivt val angående de produkter som skulle få hitta sin väg till kundvagnen.

Kundvagnen i detta aktuella fall tillhörande företaget COOP, där jag ju också är ägare, om man skall tro på vad företaget skriver på sina produkter.

I mitt kök är fläskpannkaka, köttbullar med mos och även blodkorv vanligen förekommande maträtter, och därför är detta hushållet beroende av rårörda lingon.

Du kommer säkert ihåg att det var skriverier om att Sverige fick anordna returbiljett till ett stort antal thailändska gästarbetare som blivit strandsatta, utan ersättning, i Sveriges norra delar efter utfört skördearbete.

Incidenten med slavarbete i Sverige, och det faktum att man behövde anlita arbetskraft ända från Thailand, bekymrar än idag eftersom vi hela tiden ser återkommande alarmerande artiklar om arbetare som står inför samma öde.

Tillbaka till kundvagnen och det aktiva valet. Du hittar den än idag på hyllorna; svenska ekologiskt, FAIR-TRADE och KRAV-odlade lingon av märket ‘Änglamark’.

Eftersom artiklarna med de övergivna gästarbetarna störde mig så kändes det viktigt att försäkra sig om att det som konsumerades inte var förknippat med illegal verksamhet och slavarbete på svensk mark.

Den 27/9, 2013,skickades ett brev till COOP med en förfrågan om händelserna som publicerats i tidningarna tidigare samma år. Och en fråga om att få ta del av de kontroller som KRAV kräver för att godkänna en produkt under deras kriterier.

Du brukar säkert också läsa innehållsförteckningen på baksidan för att kontrollera det du köper.

Om du läser på produkten så kommer du fram till att den faktiskt slutförpackas i Danmark. Därför blev det också naturligt att fråga hur de röda svenska bären hanterades från ”kvist till tallrik”, ur transportsynpunkt och med tanke på koldioxidutsläpp.

Tycker du, som konsument, och kanske även ”ägare”, att det är en för mycket begärt?

Svaret från COOP uteblev och eftersom burken även var försedd med ett klistermärke av typen ”FAIR TRADE” så ställdes frågan till aktuell organisation likaså.

En eloge till ansvarig som återkopplade till utskickat mail inom fyrtioåtta timmar med svaret att;

– Alla produkter som innehåller ”FAIR TRADE” socker får etiketteras som Fair Trade.

Det kom ingen respons från COOP så därför togs en direktkontakt med KRAV istället.

Denna organisation har bara utformat regelverket och på förfrågan om avtalsbrott jämte KRAV § 2.13 samt 2.13.1, avseende regler kring avlöning, så återkom man med svar.

Förvisso inte förrän de fått påminnelser om frågeställningen.

Deras svar:

Långt över 90 procent av de thailändska plockarna är anställda av bemanningsföretag där KRAVs revisorer och den thailändska regeringen har kontroll på att avtalsenlig lön betalas ut till plockarna, och att revisorernas kontroll av arbetsförhållanden var tillfredsställande.

(Lars Hällbom, 20131018,11.25, regelansvarig på KRAV)

En viktig fråga var ju att säkerställa avtalsenlig lön och drägliga arbetsförhållande. På frågan om kollektivavtal blev svaret:

-Våra regler säger att de har rätt att förhandla, eller hur?

Vid följdfrågorna kring hantering, transportförfarande och kontroll hänvisade man till SWEDAC och fristående certifieringsorgan.

Efter korrespondens med både SWEDAC, SMAK och slutligen KIWA så är beskedet att

du som konsument inte har rätt att få ta del av de kontroller man, ev. utför längs med transportkedjan såvida inte uppdragsgivaren ger sitt samtycke om att de får lämna ut uppgift om att kontrollen utfallit till belåtenhet.

Det betyder att, i detta fall, att COOP mycket väl skulle kunna lämna sitt samtycke för, något som inte känns speciellt kontroversiellt, att lämna ut ett protokoll på att produkten motsvarar sin märkning och innehåll.

SMAK informerade även att endast offentlig myndighet och kontrollorgan har rätt att kräva denna information.

SWEDAC hade, vänligt nog, försett vederbörande med kontaktyta till Sveriges fristående certifieringsföretag, åtta till antalet, och slutligen var det KIWA som skulle, visade det sig, vara de som utfört ev. kontroller för COOPs räkning.

COOP erhöll, 20140116, ett nytt brev med önskemål om att de skulle lämna sitt bifall för att få ta del av de kontroller man utfört för aktuell vara och område. Brevet står, ännu idag obesvarat.

SMAK hade ju vänligt nog informerat att endast kontrollerande myndighet fick ta del av aktuella protokoll och ev. utförda kontroller och därför blev det lämpligt att kontakta livsmedelsverket i frågan om just kontroll av förutsättningarna kring produkten.

Frågan om eventuell falsk marknadsföring faller under konsumentverket.

Detta eftersom ingen vill, eller ”kan” styrka att COOPs svenskodlade och KRAV-hanterade lingon faktiskt är det de påstår sig vara:

Svenska lingon plockade av betalda arbetare enligr KRAVs eget regelverk.

Du måste nog undra vad livsmedelsverket hade att säga i ärendet.

Citat:

Sammanfattningsvis har Livsmedelsverket skyldigheter att kontrollera att kontrollorganen sköter sina uppgifter och befogenheter att utföra sådan tillsyn.

Sådan tillsyn och revision sker också löpande och Livsmedelsverket har kontinuerlig dialog med kontrollorganen för att säkerställa att deras kontroll sker på rätt sätt.

Kontrollorganen har rapporteringsskyldigheter som de uppfyller årligen.

Livsmedelsverket kan däremot inte kräva ut allmänna handlingar för att tillgodose en enskild persons önskan att ta del av handlingar som förvaras hos ett kontrollorgan.

Om den tidigare nämnda lagändringen hade trätt i kraft hade alla enskilda kunnat begära ut handlingarna, vilket var något som Livsmedelsverket ansåg borde införas eftersom kontrollorganen utför myndighetsliknande uppgifter.

Om det finns skäl att misstänka misskötsamhet hos kontrollorganen agerar Livsmedelsverket givetvis men det finns inget som tyder på att något avviker från lagstiftningen i det som du har beskrivit.

Att kontrollorganet inte har lämnat ut handlingar på begäran är inte en avvikelse från livsmedelslagstiftningen som föranleder att Livsmedelsverket agerar.”

Konsumera, ställ inga frågor, eftersom inte ens livsmedelsverket har laglig rätt att tillgodose din rättighet till att få veta vad det är du egentligen betalar för och sedan stoppar i dig.

Om nu certifieringsorganets uppgift är att kontrollera och, som de själva skriver:

– Våra revisorer har kontroll på att avtalsenlig lön betalas ut.

Hur kommer det sig då att Sveriges regering var tvungen att bekosta hemresa för dessa, nu utblottade gästarbetare på svensk mark?

Varför undanhåller COOP en så enkel uppgift om hur de efterlever KRAVs regelverk?

Hur gör man på andra liknande bolag, vars produkter marknadsförs som KRAV?

James Brocka

lingon-96777_1280

BO VÄRKET

BOVÄRKET

Upplaga 2015.

Det växande samhället behöver bostäder. Det växande samhället behöver arbete, vård, skola och framförallt  en utbyggd och pålitlig kollektivtrafik.

Genom att anpassa boendeformen så kan man möjliggöra tillväxt för majoriteten av Sveriges befolkning.

Genom att inte begränsa sig till endast tätort skapar man tillväxt, nya arbetstillfällen, bättre omsorg, bättre miljö och en möjlighet att växa upp nära naturen, detta skapar dessutom bättre samhörighet och lägre kostnader för den enskilde medborgaren.

Konkret betyder det att man ser över investeringsprioriteringarna för land och glesbygd. För att bättre åskådliggöra potentialen så skall vi se på ett, högst aktuellt, område som tillhör planritat område inom Ystad kommun.

Det aktuella området är ett bra exempel på hur kommunen skulle kunna uppföra attraktiva hyreslägenheter och därtill fastigheter för affärsverksamhet och social omsorg. Och därmed säkra valmöjlighet och tillgången på hyreslägenheter för dem som vill bo utanför tätort, men inte tvunget i eget hus.

Kommunen har gått ut och sökt intressenter, 2015105, för det aktuella området, del av Köpingebro 14:308 m.fl. (Kamerala), för att uppföra bostäder.

Vid en kontakt med med kommunen var det närmast aktuellt med bostadsrätter utifrån en av de två budgivarna som anmält intresse för markfastigheten.

Om kommunen istället behöll fastigheten i egen regi, och lät uppföra anpassade hyreslägenheter så hade man istället fått en sexdubbel synergieffekt.

Nu blir det i bästa fall en, skaplig engångsintäkt för marken och ett antal, vågar man gissa, bostadsrätter i miljonklassen.

Ett förslag, för denna fastighet, och liknande är att istället använda sig av den egna tanke man själv lägger fram i detaljplanen (sid. 21) med blandad bebyggelse.

Citat:

”…skapa en blandstad och att satsa på att utveckla natur och rekreation än mer. Blandstaden kan innehålla så väl olika former av bostäder som centrumverksamhet där exempelvis affärer etableras i bottenplan på flerbostadshus. Deltagarna i designdialogen var positiva till att utnyttja gamla byggnader för nya användningsområden och att man rustar upp miljön.”

Vidare vore det en fördel att anpassa lägenhetstyperna och standard så att man kunde erbjuda unga vuxna som söker sitt första boende och nyblivna familjer ett kostnadseffektivt alternativ för att lindra den ekonomiska börda som är förknippad med att söka ett första arbete, eller att införskaffa och tillhandahålla allt ett första barn kan tänkas förbruka.

Området är attraktivt även då man når lokala kollektivfärdmedel (”Pågatåg”) på promenadavstånd (5 minuter)

Det vore olyckligt om invånarna i Ystad kommun blev fråntagna denna möjlighet till alternativ utanför tätort och i anslutning till naturområde utanför den stressade storstaden eller i en mindre ort där det redan nu är svårt att hitta en lämplig förstagångslägenhet.

Om man vidhåller sin idé om en blandstad så vinner man, som tidigare nämns i artikeln en fyrdubbel synergieffekt.

Fler får råd att flytta hemifrån. Det skapar utrymme för mer efterfrågan av förbrukningsartiklar och inredningsdetaljer, och bidrar till landet BNP.

Fler nyblivna familjer får möjlighet att lämna trångbodda bostäder på områden som eftertraktas av ensamstående. Vilket i sin tur möjliggör fler under kategori (1.)

Fler ges alternativ till boende med tillgång till natur och en lugnare ”puls”.

Fler äldre får möjlighet att komma bort från enahanda miljö utan möjlighet till rekreationsutrymme.

Den lokala omsättningen ökar i den aktuella byn som främjar mer kommers och nya verksamheter kan attraheras att etablera sig på orten.

Kommunen kan generera långsiktig avkastning istället för en engångsförsäljning.

Invånarna i Köpingebro, och övriga i området har sannerligen skäl att undersöka saken mer omsorgsfullt än bara se skriva av en notis, som man i bästa fall läst, att man stadsplanerat en ”ödetomt” i Köpingebro.

Frågor som du kan ställa dig är också:

  • Hur många ”ödetomter” säljs under marknadspris runt om i Sverige varje år?
  • Hur många hyreslägenheter hade man kunnat uppföra på tillgängliga orter med befintlig kollektivtrafik, till marknadsanpassade hyror som den genomsnittlige invånaren har råd till?
  • Hur skall vår lands och glesbygd kunna expandera när den säljs av till marknadsintressen som inte ser till det hela behov som föreligger i vårt samhälle?

James Brocka

bicycle-788733_1280