Europa måste förbereda brexit 

Europa måste förbereda brexit 

Det står utan tvivel att under rådande omständigheter så vore brexit det bästa för Europas medborgare.

De stora förlorarna av brexit blir Storbritannien medans Europas medborgare har mest att förlora på Camerons Europapolitik.

Någon riktig vinnare finns det dock inte i denna karusell av konservatism och romantisk nationalism.

Mathias Darmell

Annonser

Fel prioriteringar i en tid då rätt prioriteringar är nödvändigt

Fel prioriteringar i en tid då rätt prioriteringar är nödvändigt

EUropa kämpar med hög arbetslöshet, rasism, och ett demokratiskt underskott på EU nivå. I EUropas närområde blossar konflikter upp och medelhavet har blivit ett minfält och en kyrkogård. Samtidigt väljer Storbritannien att lägga all energi och politisk prestige i att skapa nya hinder och murar mellan Européer genom att bestrida EUropas viktigaste pelare, den fria rörligheten. 

Cameron spelar ett högt politiskt spel där han kräver restriktioner och begränsningar av den fria rörligheten, får han inte som han vill så hotar han med att Storbritannien kommer att lämna EU. Trots att även Brittiska institutioner hävdar att Storbritannien blir den stora förloraren av ett utträde ur EU. 

Camerons politiska spel och prioriteringar riskerar att skapa ett vakuum i EUropa politiken i en tid då beslutsamhet och handlingskraft är avgörande för att EU ska kunna hantera dom utmaningar som EUropa står inför och har stått inför under alldeles för lång tid.

Reformer är nödvändiga men inte Camerons så kallade reformer. EUropa måste fokusera på att få till stånd reformer som skapar framtidstro, stärker demokratin och som skapar ett EUropa som lever upp till sina ideal.

Mathias Darmell

Talesperson i EU och migrationsfrågor 

Socialliberalerna 

Ondskans ideologi 

Ondskans ideologi 

Nazismen och Hitler föddes inte ur tomma intet även om det kan verka så när vi pratar om det idag. Nazismen föddes ur en gryende antisemitism som sakta men säkert växte i Europa under mellankrigstiden. Med antisemitismen följde rasbegreppet och bilden av att det fanns ett herrefolk som förtjänade så mycket bättre än det öde som drabbade dom så hårt efter första världskriget. 

En syndabock behövdes och det var väldigt lätt att damma av och utveckla den gamla antisemitismen som blev Hitlers mäktigaste vapen. 

Hitler vann makten genom demokratiska val, innan statskuppen och diktaturen var ett faktum. Allt eftersom fördjupades antisemitismen till att omänskligförklara judarna. 

Idag förknippar vi Nazismen och fascismen med det mörkaste och det ondaste av mänskliga handlingar. Vi får aldrig glömma hur en hel nation och sedermera en hel kontinent fastnade i dess grepp. Hur gränser och normer sakta men säkert flyttades fram och tillslut landade bortom allt mänskligt förstånd. 

Frågan är vart är vi på väg idag? 

Vi ser återigen hur samhällets normer och värderingar breddas till att acceptera olika former av diskriminering, rasism och anti-demokratiska tendenser. Så kallade extremister och fundamentalister flyttar årligen fram sina positioner och det som var otänkbart för 10 år sen är nu verklighet. Mönstret och processen från mellankrigstiden återupprepas i Sverige och Europa. Det finns två avgörande skillnader idag och det är att Europa inte är krigshärjat och att utbildningsnivån på Europas medborgare är bland världens högsta. Det borde begränsa framfarten av den ideologiska ondskan, men när? 

Mathias Darmell

Talesperson i EU- och migrationsfrågor

Socialliberalerna 

En vårdad demokrati är den bästa gåvan vi kan skänka till kommande generationer. 

En vårdad demokrati är den bästa gåvan vi kan skänka till kommande generationer. 

Ni som tror att det står mellan högerextremism och vänsterextremism, högerpopulism och vänsterpopulism måste ta er i kragen och se det tredje alternativet, det system som dom flesta i vårt land har växt upp i, som har skapat den trygghet och omsorg som gör att ni idag vågar er ut på gatan för att demonstrera och motdemonstrera. Ni gör det med skydd av lagen. Ni är inte ens rädda över att kasta sten mot polisen eller att sätta bilar i brand. Även då har ni ert mänskliga värde skyddat av lagen. Det kallas för demokrati! Ingen demokrati är perfekt men varje demokrati är utvecklingsbar och det är bara i en demokrati som mänskliga rättigheter har en rimlig chans.

Demokratin är motståndet mot våldsbejakande och våldsromantiserande ideologier som hör historien till. Demokratin ägs av oss alla och måste vårdas av oss alla. 

Mathias Darmell

Talesperson i EU- och migrationsfrågor 

Socialliberalerna 

Sveriges socialliberala parti 

Sveriges socialliberala parti 

Socialliberalerna är ett nytt värderingsbaserat parti som bildades för att Sverige behöver nya visioner i en ny tid med nya
utmaningar. 

Socialliberalerna vill ena ett splittrat Sverige och återigen bygga framtidstro för alla i ett inkluderande samhälle. 

Socialliberalerna står starkt på en socialliberal grund och vi är inte blygsamma i våra ambitioner. Vi vill rita om den politiska kartan och riva muren mellan dom politiska blocken.

Socialliberalerna storsatsar inför kommande val 2018 och 2019 men partiet står även redo att ställa upp i ett extraval om det blir aktuellt. 

Som ett nybildat parti står vi utan partistöd och kommer att vara beroende av ideella krafter och av donationer. 

Om du vill engagera dig eller stödja partiet ekonomiskt är du välkommen att maila till press@socialliberalerna.eu eller ringa 010-888 52 02

Danmark och invandring 

Danmark och invandring 

Danmark lyfts ofta fram som en modell av invandringsfientliga och främlingsfientliga i Sverige. Samma personer som kritiserar svensk invandring hävdar med bestämdhet att vi inte har råd att välkomna fler invandrare och till och med att vi redan har ”tagit i mot” för många invandrare, som dom uttrycker det. Att dom i huvudsak syftar på muslimska invandrare lämnar jag där hän i den här artikeln.
Motivet för att minska invandringen ( officiellt ) är att pengarna vi skulle ”spara” till statskassan skulle täcka hålen i skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Men vad har det gjort för skillnad i Danmark? Är Danmark ett föregångsland när det gäller skola, sjukvård och äldreomsorg?

Att Danmark ligger många år före Sverige när det gäller högerpopulism och främlingsfientliga krafter i maktställning är känt. Danmark är också ett varnande exempel för vad som händer när etablerade partier möter populism med mer populism. Men vad har Danmark vunnit på sin restriktiva migrationspolitik?
Jag finner ingenting som stödjer att välfärden fungerar bättre eller att rasism och motsättningar har minskat i det danska samhället.

Mathias Darmell 

Talesperson i EU- och migrationsfrågor 

Socialliberalerna 

Gör barnkonventionen till lag

Gör barnkonventionen till lag

1989 skrev Sverige på barnkonventionen. 1990 ratificerades den samma av Sveriges riksdag. 2015 är barnkonventionen till stora delar fortfarande inte lag i Sverige.

Det är skamligt av Sverige som år efter år får kritik av UNICEF samtidigt som vi gärna vill se oss som bäst i klassen. 

Socialliberalerna kräver omedelbara åtgärder av regeringen för att säkerställa barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 

Mathias Darmell